Hele 43,9 prosent av bedriftene som har hatt besøk av LOs sommerpatrulje i år, har fått fastslått brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder sine unge ansatte. Det er resultatet etter at sommerpatruljen også har avlagt 66 bedrifter i Valdres et besøk. Det får være en mager trøst at Valdres og Innlandet kommer litt bedre ut enn landsgjennomsnittet.

Et brudd er ett for mye, sier LOs ungdomssekretær i Innlandet. Ofte handler det faktisk om nokså opplagte og vesentlige forhold knyttet til et arbeidsforhold. Ja, faktisk svært ofte handler det gjerne om noe så enkelt som at sommervikarene ikke får kunnskap om hvem de skal henvende seg til når det gjelder å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Stadig gjentakende problemområde er mangelfulle arbeidsavtaler eller rett og slett ingen arbeidsavtale overhodet. Ulovlig overvåking via kamera på arbeidsplassen og manglende arbeids- og vaktlister er gjerne også gjengangere. Mye av dette handler som sagt om forhold som burde være relativt enkelt å legge til rette for når bedrifter engasjerer unge mennesker i forbindelse med ferieavvikling.

Det er ingen tvil om at sommervikarene, som gjerne er unge mennesker, er med på å holde hjulene i gang i Norge i ferietida. Uten dem hadde det blitt vanskelig å sikre en forsvarlig ferieavvikling i mange bedrifter. Det er gjerne også et faktum at for mange unge er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet.

De fortjener derfor det beste og ikke minst å bli møtt med ordna forhold som skal sikre en ryddig og respektabel avvikling av arbeidsforholdet. Det er også alene en viktig investering for bedriftene sjøl å sikre at de ansatte får en god opplevelse av sin inntreden i arbeidslivet.

Det vil kunne betale seg på mange måter – både på kort og lang sikt. Det handler like mye om det juridiske knytta til arbeidsforholdet som at de ansatte som et opplagt minimum følger det som Arbeidsmiljølova nokså detaljert beskriver, men det handler også om hvordan ledelse og øvrige ansatte sjøl møter sine nyansatte.

LOs sommerpatrulje gjør hvert år en kjempeinnsats med å avdekke og ikke minst sette søkelyset på arbeidsvilkårene til spesielt unge ansatte. Omfanget av det de avdekker viser at det de gjør ikke er forgjeves. Mye av det som avdekkes er av det man kan kalle nokså opplagte forhold som det burde være enkelt å ordne opp i. Like fullt gjentar det samme seg hvert år.

Når det viser seg at over halvparten av norske bedrifter som får besøk av Sommerpatruljen, har feil og mangler og opplagte lovbrudd, er det bare å toe sine hender og rope hurra for jobben som LOs sommerpatrulje utfører. Det bør også være mulig med nokså enkle tiltak i et nært samspill med myndighetene, å redusere tallet på opplagte lovbrudd på dette området.