Gå til sidens hovedinnhold

Bredbånd – en forutsetning for framtida

Artikkelen er over 3 år gammel

Alt går raskere. Regjeringens mål er at vi skal bli mer effektive, men Samferdselsminister Solvik-Olsen skriver i Valdres 2. januar at han i liten grad er villig til å bidra.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verden blir stadig knytta tettere sammen, med økt kommunikasjon. Norge utvikler velferd, organisasjon og arbeid for framtida. Staten pålegger oss å yte mer og mer elektronisk og over internett, samtidig som færre ting blir sendt ut fra staten per post og papir. Senterpartiet ønsker fullverdig bredbåndsdekning over hele landet. Det får vi ikke regjeringa med på.

Det er omtrent like godt å være langt til skogs eller fjells uten dekning, som det er irriterende ikke å ha internettdekning til å laste opp eller ned det du virkelig trenger. Problemet er bare at vi i det daglige blir mer og mer avhengige av nettopp opp- og nedlasting, for vi klarer oss snart ikke uten bredbånd. Mange har mulighet til å reise til naboer, bekjente eller på jobb for å få gjort unna nødvendige sysler – men skal det være slik i 2018? Er det rettferdig at det noen steder er mulig å drive bedrift eller næringsvirksomhet med internettdekning, og andre steder ikke?

Regjeringen kuttet opprinnelig store summer fra midlene som går til bredbåndsutbygging i hele landet. Disse tilskuddene er med på å styrke bredbåndsdekningen, både ved økt evne og vilje til å bygge ut, og ved at midlene som regel kommer i tillegg til kommunale og/eller private midler. Solvik-Olsen beroliger med at regjeringen har forenklet graveforskrifta, slik at bredbåndsutbyggingen ville være på samme nivå, til tross for mindre statlige tilskudd. Hva med luftlinjer eller teknologi som ikke ble begrensa av graveforskrifta? Hva med de som graver på dugnad, eller andre prosjekter der det ikke er graving i seg selv som er begrensende?

Senterpartiet har innsett alvoret og behovet. FNs bærekraftmål trekker fram teknologi og infrastruktur som grunnleggende viktig over hele verden.

Marit Knutsdatter Strand

Heldigvis måtte regjeringen få støtte fra opposisjonen for å få flertall for budsjettet, og tilskuddspotten ble ikke redusert slik regjeringen ønsket, noe Solvik-Olsen nå vil ta æren for. Godt potten ikke ble redusert, da etterslepet er stort. Og størst er det i Oppland. Dekningsundersøkelsen for 2017 viste at opplendingene hadde nesten dårligst dekning i landet, kun overgått av Sogn og Fjordane. Men sisteplassen har innsett alvoret, og satt i gang en rekke tiltak for storstilt utbygging i 2018. Hvem blir akterutseilt da? Oppland fylkeskommune, så lenge den eksisterer, har ansatt en prosjektleder til å ta tak i bredbåndsutbyggingen i Oppland. Mye går på planer for utbygging og søknader om tilskudd. Dette er et godt og viktig tiltak, og da er det synd regjeringen ikke vil bidra med mer midler.

Senterpartiet har innsett alvoret og behovet. FNs bærekraftmål trekker fram teknologi og infrastruktur som grunnleggende viktig over hele verden. Kongen fortalte om muligheter for framtida i Trontalen under åpninga av Stortinget. Det er ingen tvil om at framtida har mye spennende i vente, men den forutsetter nettopp infrastruktur. Bredbånd er en viktig del av infrastrukturen for både bosetting og arbeidsplasser. Begge deler vil vi ha mer av i hele Oppland.

I Senterpartiets alternative statsbudsjett, og dersom vi styrte, bevilga vi 500 millioner kroner til bredbåndsutbygging i 2018. Dette er taket for hvor mye tilskudd staten kan bidra med til næringsvirksomhet, i følge EØS-regelverket. Det hadde likevel gitt dobbelt så stor utbygging som regjeringa legger opp til. Det kan være grunn til å spørre H- og Frp-representantene fra Oppland om de syns regjeringa sin satsing og utbygginga i Oppland er god nok.

Vi har det bra i Norge, men vi kunne hatt det mye enklere. Valdriser skal ha like god tilgang på bredbånd som Oslo-borgere.

Marit Knutsdatter Strand

Vi har det bra i Norge, men vi kunne hatt det mye enklere. Valdriser skal ha like god tilgang på bredbånd som Oslo-borgere. Slik vi utvikler velferdsstaten, må det snart bli en rett å ha tilgang på brebånd. Skal vi være realistiske i vår framtidsoptimisme, må vi innse våre begrensninger: tilgangen på brebånd. Jeg gleder meg over Oppland Fylkeskommune sitt initiativ til å få til mer utbygging av bredbånd, og skulle ønske regjeringa var like ambisiøse og framtidsretta.

Kommentarer til denne saken