Det er et viktig prinsipp å holde «en armlengdes avstand» mellom politisk ledelse og utøvende kunstneres arbeid

Av