Nei, domstolene skal så visst ikke basere seg på «lokalt skjønn»!

Av

Marit Knutsdatter Strand er en dyktig politiker trass sin unge alder, og en god talsperson for Valdres på Stortinget. Fredag 7. juni har hun imidlertid et innlegg i OA med overskriften «Lokalt skjønn ved domstolene», hvor hun bommer uvanlig grovt. Om dette skyldes uvitenhet eller desinformasjon er for meg noe uklart, men innlegget kan i alle fall ikke bli stående uimotsagt.