Flere barnehageforeldre i nordre del av Etnedal har store utfordringer i hverdagen, fordi de først må kjøre barna sine til barnehagen på Bruflat, før de reiser videre til jobb på Fagernes

Av