Mer om veier i Valdres

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Leste nylig i avisa Valdres at antall hytter i Valdres nå har passert 18.000. I samme område er det det i underkant av det samme antall innbyggere.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dersom vi leker oss litt med tall og sier at det er tre personer pr. boenhet i Valdres, betyr det at regionen har tre ganger så mange hytter som leiligheter/hus. Det får meg til å hevde, med stor grad av sikkerhet, at den eiendomsskatten som innkreves, i betydelig grad kommer fra hyttefolket i regionen.

Jeg er en av dem som disponerer hytte, nærmere bestemt på Hellebekk i Sør-Aurdal. Ikke arrestér meg på nøyaktighet når det gjelder tall, men etter hva jeg har hørt skal det være over 2000 hytter i dette området hvor jeg ferdes mest.

I henhold til budsjettet for Sør-Aurdal kommune, vil det bli tatt inn 18 millioner i eiendomsskatt i 2018. I 2020 vil dette være økt til 20,3 millioner!

I perioden 2017 til 2020 antas befolkningen å gå ned fra 3026 personer til 2935 personer (SSB). Gruppen over 67 år antas derimot å øke fra 660 til 684.

Sør-Aurdal hadde i 2016 en lånegjeld på 187 millioner, som utgjør 62% av driftsinntektene. Gjelden skal øke med 50 millioner i 2018 og 49 millioner i 2019, slik at gjelden i 2019 vil utgjøre 268 millioner eller 90 % av driftsinntektene. Stikkord: Svømmehall/kulturhus og flerbrukshall. Sunn kommuneøkonomi tilsier en gjeld på maks. 70 % av driftsinntektene.

Med disse tallene er det vel liten grunn til optimisme når det gjelder hyttefolket i kommunen. Med færre og eldre innbyggere, større kostnader og større gjeld, blir hyttene kanskje en enda mer attraktiv «melkeku» for kommuneøkonomien? Hva får så «kua» som takk?

Med færre og eldre innbyggere, større kostnader og større gjeld, blir hyttene kanskje en enda mer attraktiv «melkeku» for kommuneøkonomien? Hva får så «kua» som takk?

Harald Henriksen

Mer spesifikt er jeg opptatt av hva som vil skje med veien fra Bagn og opp til bommen før Ellingseter (Island), og spør konkret: Hva er kommunens planer for denne veien? Den elendige standarden, som ergrer oss som kjører til og fra hytta, må være minst like frustrerende for alle fastboende på deler av denne strekningen, som er noe kommunal vei og noe fylkesvei.

I budsjett- og økonomiplan for Sør-Aurdal 2018-2021 står det (sitat side 21): «Innta en aktiv pådriverrolle i arbeidet med oppgradering av riks- og fylkesveinettet». Hvilke initiativ er tatt når det gjelder ovennevnte vei?

Hvis jeg satt som ansvarlig i kommunen, ville jeg tatt en telefon til ansvarlig person i fylket og en til ansvarlig for sameiet som ordner veien fra Island til Høvreslia. Sistnevnte veistykke, som er grusvei, har i de 8 årene jeg har kjørt, vært fra meget tilfredsstillende til meget bra. Så ville jeg tatt et møte og foreslått å fjerne all asfalt fra Island og nesten ned til Bagn. Fra nederste avkjøring til Gamle Vestbygdveien og ned til Bagn er det for så vidt greit nok.

Så kunne man inngått et samarbeid om vedlikehold av det som da blir en grusvei. Enten bare kommune/fylke eller kommune/fylke/sameie.

En full renovering av denne veien vil uansett kreve fjerning av asfalt og legging av ny bunn (pukk) før ny asfalt legges. Hvorfor da ikke ta det første skritt i denne prosessen nå. Den asfalten som ligger der er bare til ergrelse og representerer en fare for bilskader, spesielt dekk.

Dette er et beskjedent ønske fra undertegnede og ber om svar fra kommunen og kommentarer og innspill fra andre som føler seg engasjert i dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken