Innbyggjarar framfor utbyggjarar

Av

Kven skal setje premissane for bruk av urørt natur? Kommersielle utbyggjarar eller innbyggjarane i kommunen? Svaret burde gje seg sjølv.