Kommentar til kommunerevisjon, kontrollutvalg, «gravende journalistikk» i avisa Valdres det siste halvår.

Jeg lider såvisst ikke av skrivekløe, sist gang jeg hadde en meningsytring i lokalavisa var midt på 90-tallet.

I avisa Valdres torsdag 9.11. finner Håkon Glomsaker og Olaf Nils Diserud det drøyt å lete etter en agenda omkring avisa Valdres sin fremstilling av så vel kommunerevisjon som kontrollutvalg i kommunevaldres. Jeg kan ikke la være å nevne «rådmannssaken» heller.

Det er bra at avisa belyser viktige samfunnsspørsmål, men jeg opplever ikke at avisas dekning denne gangen har hatt tilstrekkelig bredde.

Jeg er enig i at avisa har en viktig jobb i det Diserud velger å kalle «vaktbikkje» for samfunnet, men i mine øyne bruker ei god vaktbikkje øyne, ører og nese i flere retninger.

I all min misnøye med avisa Valdres de senere månedene er dette, sammen med «Bustenskjold»,den beste lesningen jeg har hatt i avisa Valdres på lenge.

Frode Veglingsrud

Det er riktig at folk kan se ulikt på ting og ha egne meninger. Heldigvis. Men det vi må være klar over er at i saker som de fleste bare kjenner gjennom media, blir det desto viktigere at media tilstreber å være så objektiv som mulig. Nettopp fordi det vi leser der påvirker våre standpunkter og holdninger. Ikke minst er dette viktig i et lokalsamfunn der alle kjenner alle. Her kan ensidig, feilslått journalistikk gjøre ubotelig skade.

Vi kan mene og si det vi vil i Norge og Valdres, det privilegiet gjelder også sjefsredaktøren i avisa.

Og jeg håper og tror at det som er skrevet om både Sandsengen og Helland/Sør-Aurdal kommune ikke er farget av hans personlige meninger.

Det hevdes «gravende journalistikk» i disse sakene, men personlig synes jeg det burde vært brukt en større spade.

Jeg er selv en som synes det har gått så langt at jeg har begynt å etterspørre en agenda

Ikke nødvendigvis avisens, men har avisa latt seg misbruke som et verktøy for andre? Kan det være at kildekritikken har vært for dårlig? Jeg hevder ingenting, jeg bare kaster frempå egne spekulasjoner.

Fra min side er dette såvisst ikke noe forsøk på å kneble pressen, men historien viser jo at også mediene innimellom trenger kritiske blikk og tilbakemeldinger.

Når det nå er kjent at sjefsredaktør Brynildsen i et svakt øyeblikk overfor Arnfinn Beito uttalte at han skulle «knekke Sandsengen og Helland» er det vanskelig å fri seg fra tanken om at noe ligger bak. Noen har sagt: «Det hodet er fullt av renner kjeften over med.»

Egne meninger kan man ha, men det må ikke føre til at man går på akkord med ansvaret som sjefsredaktør i en avis.

Nå har imidlertid Brynildsen gått ut med en tydelig beklagelse av denne uttalelsen i all offentlighet. Det står det stor respekt av, det viser mot. Det kan være lett å grave seg ned i skyttergropa, men ikke Brynildsen. Tommel opp!

I all min misnøye med avisa Valdres de senere månedene er dette, sammen med «Bustenskjold»,den beste lesningen jeg har hatt i avisa Valdres på lenge.

Vær vaktbikkje, bruk sansene, grav i alle retninger, skriv og trykk på bredt grunnlag! Da blir avisa den gode, informative lokalavisa iallfall jeg liker så godt.