– Konsekvensane av å leggje ned ein av dei kommunale barnehagane bør utgreiast på kort og lang sikt, og bør behandlast som eigen sak, ikkje berre slettast i budsjettet

Av

Her kjem kommunestyrerepresentantar for Øystre-Slidre Arbeidarparti; Bjarne Budal, Mari Rabben Lundby, Rannveig Hovi, Sissel Gulbrandsen med eit tilsvar til Magne Egil Mjøs (Sp) sitt innlegg om barnehagestrukturen i Øystre Slidre.