Nyvalgte Finn Olav Teslo om befolkningstall: Avvikling eller utvikling?

Av

For vel 70 år siden var befolkningen i Sør-Aurdal på om lag 4200. Siden har befolkningen vært synkende, og pr. dato er den på 2978. I løpet av den siste fireårs perioden har befolkningen sunket med 116. Dersom denne utviklingen fortsetter, må man anta at befolkningen i 2023 vil være godt nede på 2800 tallet.