– Regjeringa si tiltakspakke manglar sympati for dei hardtarbeidande studentane

Av