Til Øystre Slidre Ap: – Jeg synes Ap fraskriver seg ansvar ved å ikke være med på kutt der det etter min mening er pr. dags dato mest nærliggende å kutte. Ved f.eks. overkapasitet i barnehagene

Av