Tause Etnedal

Av

Rolf Tidemandsen påstår i sitt innlegg i avisa 20. juli at han «fra pålitelig hold» har opplysninger om at en interessent har henvendt seg til Etnedal kommune med ønske om å få til noe, et sagbruk(?) på den tidligere «Aventomta». Slik at det kunne bli arbeidsplasser.