Dispensasjon fra kommunedelplanen på Garli

Av

Sosialistisk Venstreparti ved Bjørns Kjensli har i avisa Valdres 13.07 kommentert saken om dispensasjon for hyttebygging på Garli.