Samferdselsministeren må ta grep! 

Av

Enda ein gong har Kvamskleiva i Vang - denne farefulle delen av riksveg 16 - skapt overskrifter i media. Ein velmeinande, men heller tafatt stortingspolitikar frå samferdselsministerens eige parti har nettopp avlagt dalen ein visitt, utan at saka flutte seg ein millimeter.