Demens er en dødelig hjernesykdom som er alvorlig og griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens og familien. Det vil kreves stor innsats i årene som kommer før vi klarer å stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer.

Når vi fortsatt ikke har funnet noen effektiv behandling, er det fordi vi vet for lite om årsakene til hvorfor demens oppstår. For å kunne utvikle en kur, må det mer kunnskap til. Forskerne må finne ut hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk. Det er denne forskningen vi samler inn midler til under demensaksjonen.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen gir deg mulighet til å bidra til demensforskningen. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden i nær fremtid, og vi ser frem til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Men for å komme dit, må det mer forskning til.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen.

Med din gave kan vi forske, slik at færre får demens, og slik at de som er rammet kan få god hjelp til å mestre hverdagen.

Ta godt imot bøssebærerne!

Les mer om Demensaksjonen 2017 HER.

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673.

Du kan også gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216 – da gi du 50 kroner til demensforskning.