Det er signalet for «viktig melding – søk informasjon» som sendes ut klokka 12.00 onsdag.

Varslingen vil bestå av tre signalserier på tre støt hver, med ett minutts opphold mellom seriene. Dette er det signalet sivile myndigheter vil bruke hvis de ønsker befolkningens oppmerksomhet, for eksempel store ulykker hvor et rammet område må evakueres.

På landsbasis er det 1.250 anlegg som skal funksjonstestes og kontrolleres, noe som gjøres to ganger i året – i januar og juni. Men hører du signalet i Valdres, da hører du over gjennomsnittet godt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin oversikt over Sivilforsvarets varslingsanlegg viser nemlig at det ikke er et eneste anlegg å finne i Valdres.

Til sammenligning ligger de «strødd» langs Rv. 7 i Hallingdal. Alternativt må du vende snuten mot Årdal, Lillehammer, Gjøvik eller Hønefoss for å finne nærmeste varslingsanlegg.

Prøven avholdes for å avdekke feil og mangler, samt at publikum skal kunne opprettholde et forhold til signalet.