Det alvorlige med heimeundervisning: Elevene mister verdifull sosial læring

Rektor i Vang, Tor Nordaas, er mest bekymret over den viktige sosiale læringa som elevene nå mister.