Det forundrar meg at me framleis skryt av at me bur i eit av verdas rikaste land då me veit det blir meir å meir fattigdom i dette landet.

Me les om folk i fullt arbeid går til Frelsesarmeen for å få matpakke. Då må det vera noko riv ruskande gale ei stan. Og nå varslar bedrifter om permittering delvis på grunn av høge straumprisar og det blir ikkje betre når regjeringa legg på arbeidsgiveravgift til bedrifter. Det ser ut som regjeringa satsar på flest mogleg nav'arar.

På laksenæringa er det frå nyttår innført grunnrenteavgift og det er før det er gjort eit stortingsvedtak. Og i tillegg stel staten frå kraftkommunar.

Dette kjem te å bli heilt gale.