Valdres Sparebank er i henhold til Finansforetaksloven underlagt taushetsplikt vedrørende alle kunders kontoforhold – både nåværende og tidligere. For å ikke gjøre feil i denne saken, sjekket banken med juridisk fagmiljø i Finans Norge om vi hadde anledning til å utlevere etterspurt dokumentasjon til dette bokprosjektet. Konklusjonen deres er at vi ikke har anledning til dette uten å bryte norsk lov, eller gå mot to tidligere avgjørelser i Finansklagenemnda.

Banken er opplyst fra forfatter og journalist om at det foreligger andre vurderinger som konkluderer annerledes. Dette dreier seg om presseoppslag som er mottatt og som vi har oversendt Finans Norge for en fornyet vurdering. Denne foreligger og har ikke endret Finans Norges vurdering.

Spørsmålet om tilgang til de etterspurte opplysningene dreier seg således ikke om uvilje, men om hva banken faktisk har anledning til.

Ut fra disse vurderingene, har vi dessverre ikke anledning til å kommentere eller foreta oss mer i saken.