Det er attraktivt for utlendingane å finne seg ei seng i Valdres: I 2019 var det 5.475 amerikanske og 1.926 russiske overnattingar her i dalføret

Valdres er tydeleg vis eit svært attraktivt turistdistrikt.