- Det er en ukultur som sitter i veggene og som trolig skyldes jaget etter å spare penger, men kanskje også ønske om makt og myndighetsutøvelse

Guri Strand har ført to saker mot Nord-Aurdal kommune de to siste årene. I hver sak har hun fått medhold fra fylkesmannen. - Jeg synes det er vanskelig å måtte kjempe mot et system som skal være der for å hjelpe oss, sier Strand.