Diskusjonen om sjukehusstruktur lever, men Oppland Senterparti var eneste fylkeslag som hadde saka oppe på vårens fylkesårsmøte. Vi vet hva vi vil. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet i fylket har klart å samle seg om ett standpunkt i fylket. Vi registrerer at Hamar Høyre kjemper for sitt lokalsjukehus. På samme måte har Arbeiderpartiet i Elverum fått sin partileder Støre til å åpne for akuttfunksjoner videre der. Vi registrerer at sykehusene i Oppland ikke er nevnt.

Vi har i og for seg ikke noe med hva Innlandet Ap og Innlandet Høyre behandler på sine årsmøter, kanskje vil de ikke mene noe. Senterpartiet mener at folkevalgte organer heller bør ta den beslutningen som ligger i helseforetaksmodellen.

Ap, Høyre og FrP er kanskje mer komfortable med at foretaket tar beslutningene for dem. Når Ap og Høyre har valgt ikke å mene noe om konkrete løsninger i Oppland, så bør velgerne få vite det. Det bør partiledelsen i Innlandet Høyre og Innlandet AP kunne svare på.

Senterpartiet i Oppland er tydelig for nytt hovedsjukehus på Moelv og anbefalt struktur som lå i prosjektrapporten med akuttsjukehus på Lillehammer og elektivt på Gjøvik. Vi ønsker fremdrift. Nå ser vi framover og mener de viktigste forutsetninger for å realisere et fullgodt og framtidig sjukehustilbud for Opplands innbyggere er å avvikle foretaksmodellen, sikre ny og bedre finansiering av sjukehus, og at utredninga om 0+ (som for øvrig helseministeren besluttet,) gir oss et godt kunnskapsgrunnlag for hva som fungerer godt i dag og ikke.

Bygging av nye sjukehus både i Finnmark, Nordland, Østfold og Vestfold har alt gitt oss erfaringer. Vi må unngå å bygge for lite eller med for liten kapasitet. Vi må samarbeide med kompetansemiljøer og sikre rekruttering av fagfolk. Og vi må involvere tillitsvalgte og pasientrepresentanter for å få gode, praktiske løsninger som står seg for framtida. Skal utfallet bli godt, må vi fokusere på våre styrker og pasientens beste framfor valgkamp og billige poeng.