– Det er heldigvis en svært liten andel av koronasmittede som vil ha behov for respiratorbehandling

Knapphet på medisinsk utstyr og smittevernsutstyr er et internasjonalt problem. På Sykehuset Innlandet fører det blant annet til at åndedrettsvern bare blir brukt i tilfeller der det er absolutt påkrevd. Men den største utfordringen ved et masseutbrudd av koronasmitte blir trolig å skaffe nok kvalifisert helsepersonell.