– Det er lange dagar og mykje å hengje fingrane i

Jon Helge Solemsli, Vang, fødd 1980