Russestyret ved Valdres vidaregåande skule har i dag diskutert situasjonen som har oppstått i russen. Vi ønsker å gå ut med vår vinkling av hendelsen, og tanker rundt omtalen vi har fått. Dette for å klargjøre situasjonen overfor lokalbefolkningen. Media har skaffet god oversikt over hva som har skjedd, men russestyret er bekymret for at leserne likevel har fått feil bilde av situasjonen. Derfor ønsker vi med dette å presentere vår side av saken.

Det er mye følelser i sving blant russen nå. Vi er sjokkert, bekymret og frustrert over situasjonen vi har havnet i. Ingen av oss hadde forutsett at noen utenforstående tilsynelatende skulle være årsak til at nesten 200 valdresruss ble satt i ventekarantene. Vi som russekull er ikke feilfrie, men vi har forsøkt å forholde oss til regler som er bestemt.

Valdresrussen har iverksatt flere tiltak for å hindre smittespredning, og russestyret har lagt mye innsats i planlegging i forkant av feiringen. Dette har vært vårt viktigste fokusområde hele året. All russ ble før russetiden oppfordret til å laste ned smittestoppappen, som en betingelse for å bli døpt. Selve dåpen foregikk på fire ulike steder, med fire ulike prester der hver gruppe fikk tildelt egne tidspunkt for å hindre samling av flere russ. I russetiden har vi blitt enige om at ved tendens til opphopning, skal bilene reise andre steder for å forebygge en eventuell smittespredning.

Før russetiden startet, gikk deler av russestyret sammen med politi til hver enkelt klasse med avgangselever og informerte om viktigheten av å følge de retningslinjene som er satt. Det ble også informert hva som forventes av russen for å forhindre smitte og hva som måtte til for at vi skulle få en trygg russetid. Russen har hele tiden vært klar over hvilke konsekvenser det ville ha for hele kullet dersom en slik situasjon som vi er i nå skulle oppstå.

Vi vet at det ligger et stort ansvar på våre skuldre når vi velger å gjennomføre russetiden nå under en pandemi. Likevel er dette vår måte å feire 12 og 13 års skolegang på. Vi har allerede slått fra oss flere av våre planer om felles arrangementer, og dåpen er det eneste arrangementet vi har gjennomført og som skulle gjennomføres.

Mange ønsker å være «ute på byn» i samme tidsrom som russen er ute. Mye av ansamlingen i Fagernes består av rånere, mindreårige og andre som ønsker å være sammen med russen. Vi er klar over at russen tiltrekker seg andre, men for oss har det ikke vært, og er det ikke ønskelig å være med andre utenforstående i denne tiden. For oss er det viktig å få være sammen som felles russekull, og vite at vi kan ha en så trygg feiring som mulig.

Vi er uenige i påstanden om at vi valdresrussen «festet med russen fra Hallingdal». Dette var ikke tilfellet da valdresrussen forsøkte å ta avstand fra disse. Flere russ oppfattet hallingdalsrussen som påtrengende, og ba dem gjentatte ganger om å holde avstand. Vi mener ikke at vi har rett til å feste uhemmet mens andre sitter hjemme og leser i media at russen feirer. Det vi mener er at når vi i forsiktighet prøver å ha litt russetid, så ønsker vi at dette blir respektert av utenforstående som ikke tilhører årets kull med valdresruss.

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med politiet i Valdres. Men i helgen synes vi dessverre at reaksjonen fra politiet var dårlig, da flere russ var borte hos dem for å informere om at det var hallingruss til stede på Shell. Hallingrussen menget seg med valdresruss, noe som var langt fra ønskelig fra vår side. Flere russ prøvde også å opplyse politiet om at de fra nabodalen ikke hold avstanden som skal overholdes, men har formidlet at de ikke fikk ønsket respons. Vi ønsker å presisere at det er slik RUSSEN oppfatter situasjonen. Vi er ikke ute etter å skape problemer, men vi ønsker godt samarbeid og trygghet.

Det siste valdresrussen vil er at koronaen skal spre seg. Vi skal stå sammen, og bidra i dugnaden akkurat som alle andre, samtidig som vi skal avslutte våre 12 og 13 år på skolen på en minneverdig måte. Alle har fått seg en vekker med denne hendelsen, men vi tar med oss dette som erfaring. Vi har troen på at dette skal ordne seg, og vi håper lokalbefolkningen også har troen på oss.

Russestyret v/ Valdres vidaregåande skule