Det er nå foretatt valg av leverandør i bredbåndsprosjektet for 2019-2021 i Valdres.

Av

Andbudsrunden som pågikk i januar og februar er nå over og Fredrik Holte Breien, prosjektleder for Bredbånd i Valdres, er glad for at en viktig brikke er på plass for å sikre en svært tilfredsstillende utbygging i Valdres i kommunal regi.