– Det er naturlig å være redd, men hvis det fører til total handlingslammelse er det ikke bra

– Jeg tenker at frykt er en normal situasjon når det er fare på ferde, og dette er en situasjon vi aldri har vært oppe i før.