Realiteten er helt klart at narkotikamisbruket blant unge har steget de siste årene. Undersøkelsen forteller derimot at det er langt færre unge i Valdres som bekrefter at de har testet ut narkotiske stoffer enn det som er tilfelle på landsbasis og i byene. Politiet i Valdres er også klinkende klare på at det er all grunn til bekymring på de unges vegne når det gjelder narkotikabruk i dalføret.

Spesielt har man fått faresignaler om at det blir eksperimentert mer med cannabis og kokain enn det man har hatt kjennskap til. Politikontakt og skolekontakt ved Valdres vidaregåande skule, Bård Høston, la ikke fingrene imellom da han forleden samlet foreldregruppa ved skolen der narkotika blant ungdom i Valdres var tema.

Akkurat en slik strategi mener vi er riktig. Man har kanskje lenge nok pakket inn virkeligheta om at det er så mye snillere og annerledes på bygda. Stadig hører vi at Valdres er motstrøms. Det gjentas så ofte og i så mange sammenhenger at det begynner å befeste seg som en sannhet.

Fra tid til annen hører man rykter om at Valdres-ungdom ruser seg, og man hører også om hvor lett det åpenbart fortoner seg å skaffe til veie narkotiske stoffer. Slik har det alltid vært, rykter om at Valdres-ungdom ruser seg på fester eller ved andre anledninger. Også i ensom majestet til kompensasjon for andre problemer man sliter med.

Så må vi stole på at politiet vet en god del om virkelighetsbildet og at det er noe av bakgrunnen for at man nå slår ekstra alarm. Samtidig innrømmer politiet at man oppriktig har problemer med å skaffe seg et så komplett bilde som man trenger for å komme ondet til livs.

Det er åpenbart behov for å gå nye veger for å gjøre seg bedre kjent med miljøet, og vi vil også tro det handler om å kunne bruke mer ressurser. Politiressursen i Valdres vet vi stadig er under press for å avgi ressurser til andre distrikt. Det rammer hele vegen den forebyggende innsatsen som man så vakkert snakket om skulle komme i høgsetet i forbindelse med politireformen. Det er greit at det nevnes i denne sammenhengen også, det meste henger jo sammen.

Verden og Norge har også vært igjennom en pandemi som har lagt lokk på mange av aktivitetene som fantes. Under pandemien har festlighetene og miljøene blitt privatisert og lukket i større grad. De unge har funnet andre utveger, og det har blitt lettere å ty til narkotika, og ikke minst å eksperimentere for å kompensere for problemene man sliter med.

Det sies at pandemien har satt fotavtrykk som aldri vil la seg reparere. Det gjelder blant unge med spesielle utfordringer, det gjelder mennesker i alle aldre med psykiske utfordringer og kanskje også eldre som opplever dørstokkmila lengre enn noen gang.

Politiet frykter også konsekvensene av at bruken av narkotika er gjenstand for avkriminalisering. Problemet drøftes i alle fall jamnlig av politikerne og det kan være med på å ufarliggjøre det som er farlig og fortsatt vil være det.

Les også

Eg ønskjer ikkje å verke som ei gretten, gamal dame, men eg er bekymra for dagens ungdomskultur i Valdres

Derfor snakkes det også mye om å få i stand møteplasser på lavterskelnivå der alkohol eksempelvis ikke er tema. Slik kan man være med å forebygge og bygge holdninger, ryggrad nok til å stå imot press når egne utfordringer oppleves som tyngst.

Det er oppriktig på tide at vi tar innover oss virkelighetsbildet og gjør noe som monner. Det må på dagsorden i kommunestyrer, Valdresrådet og hos alle som har en mulighet for å kunne bidra.