– Det er nok noen som ikke liker det, men jeg overser det for å være ærlig, for jeg er veldig sikker på at vi gjør dette på en god måte

Det ble lørdag meldt om problemer med russen flere steder på Østlandet etter fredag natt. Det har derimot vært stilt på klagefronten for Valdres sin del.