Gå til sidens hovedinnhold

Det er vi som er Fagernes barnehage

Det er avgjort at det skal bygges en ny barnehage på Fagernes, men i all planleggingen og skrivingen kan det virke som det er glemt at det allerede ligger en barnehage her

Kronikk Dette er ein kronikk, skrive av ein ekstern bidragsytar. Kronikken gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

I avisa Valdres 09.11.21 og 13.11.21 var det to oppslag med meninger om ny barnehage på Fagernes. Det ene var signert styret i Utdanningsforbundet i Nord-Aurdal kommune. Kun fire medlemmer var til stede på møtet som var bakgrunnen for dette brevet. I det andre oppslaget fikk vi lese kommunestyrerepresentant Ragnhild Strømmen Strand sin opplevelse fra møtene i plankomiteen.

Les også

– Slik hersketeknikk reagerer jeg sterkt på

Det er avgjort at det skal bygges en ny barnehage på Fagernes, men i all planleggingen og skrivingen kan det virke som det er glemt at det allerede ligger en barnehage her. Det er vi som er Fagernes barnehage, og det er vi som ser hvilken verdi det har at barnehagen ligger akkurat der den er nå. Nå er tiden inne for å høre personalet i Fagernes barnehage sin stemme.

Barnehagens plassering nær Nord-Aurdal Barneskole er en stor gevinst når det gjelder overgang mellom barnehage og skole. Vi kan benytte uteområdet når skolen er stengt og barna ser de ansatte og elever i aktivitet i friminuttene. Vi mener dette bidrar til at barna har lettere for å tilpasse seg og bli trygge når de selv skal over i skolen. Vi har også god erfaring med å gå på planlagte og impulsive besøk med enkeltbarn som behøver å trygges mer i overgangen til skolen. Ved at skole og barnehage ligger så nær hverandre, har vi forutsetning for å håndtere overgang barnehage-skole på best mulig måte.

Les også

Bekymrede foreldre: – Vi ønsker ikke at noen av barnehagene skal legges ned

På klatrestativet ved gjerdet står det tre ivrige 4-åringer. De står slik at de kan se ned på ballbingen til skolen. «Vi heier på han med rosa lue, for han er venn med broren min», forklarer den ene av de før de setter i gang med å skrike heiarop for full hals. Litt bortenfor kastes en løpsk ball over gjerdet igjen tilbake til skoleelevene, mens en gjeng barnehagebarn slår av en prat med en storesøster som begynte på skolen i høst.

I «Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» fra Kunnskapsdepartementet (2017) står det:

• «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen.»

• «De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.»

Barnehage, barneskole og ungdomsskole er første del av barna sitt utdanningsløp, og ved å flytte barnehagen til for eksempel til Nesjordet, vil det skje en ekskludering ifra det fellesskapet vi i dag har.

Les også

Foreslår ny barnehage med inntil 200 plasser på Fagernes. Vil også beholde barnehagetilbudet på Leira

Det er miljøgunstig at foreldre slipper unødvendig kjøring med søsken i skole og barnehage, når de kan levere begge steder samtidig, slik de gjør her i dag. Det vil være uheldig om foreldre først må kjøre barn i barnehage for eksempel på Nesjordet, så på skolen med barn, for så å kjøre på jobb. Vi har foreldre, studenter og ansatte i barnehagen som benytter seg av offentlig transport. Vegen er kort fra skysstasjonen eller NABS og til barnehagen.

Vi reagerer på at undertegnede i leserbrevet mener trafikksituasjonen og felles nærmiljø med barne- og ungdomsskole er så utfordrende at det går ut over det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi kjenner oss absolutt ikke igjen i dette, og kan heller ikke skjønne hva som menes med det.

Ny barnehage på Fagernes

Størrelse på en ny barnehage og trafikkstruktur burde ikke baseres på personlig interesse og behov, men på fakta og forskning.

Fra nåværende beliggenhet har vi gangavstand til natur, skog, strand og by, og kan nevne Blåbærmyra, Susbakkadn, Tveitaberget, parken, vesleøya, Tingnes kirke, Valdreshallen med svømming for skuleklubben, biblioteket, museet og hotellet som noen eksempler. Alle disse turmålene er tilgjengelige for barnevogn og rullestol.

Når det kommer til størrelse på barnehage er det viktig at vi tenker fremtidsrettet, og at den nye barnehagen vil kunne dekke både dagens og fremtidig behov. Størrelse er ikke avgjørende for om en barnehage holder høy eller lav kvalitet, slår en gruppe norske forskere nå fast.

Store barnehager er annerledes enn små barnehager, finner forskerne. Skal store barnehager oppnå høy kvalitet, må personalet ha mer oppmerksomhet på organisering enn de behøver i små barnehager.

Men når store barnehager er gode, kan de tilby barna mer mangfold og høyere faglig nivå.» (FAFO-rapporten)

Vi inviterer med dette politikerne til oss i Fagernes barnehage, slik at vi får vist frem hva barnehagen og nærmiljøet rundt har å by på av verdi for dagens og fremtidens barn.


Personalet i Fagernes barnehage

Kommentarer til denne saken