FAGERNES: Ulykka der Sondre Bjørnødegård (25) fra Aurdal mista livet i ei alvorlig utforkjøring med bergingsbil på Bygdin har satt preg på lokalsamfunnet. Omtanke kan utgjøre en forskjell i en vanskelig tid, mener sognepresten.

– Snakk med noen! Det er ofte en lettelse å få det litt ut av systemet, og at noen tar imot og prøver å forstå eller trøste eller bare er der, oppfordrer hun.

Berømmer familien

Onsdag kveld, samme dag som ulykka skjedde, samla pårørende og venner av den omkomne seg til minnesamling på Kalplassen. Sognepresten berømmer familien for å invitere til ei minnesamling samme dag som det skjedde.

– Jeg tror det ble viktig for mange å samle seg i en så akutt situasjon med sjokk og sorg. Det var fantastisk gjort at familien sjøl tok initiativ til at så mange kunne stå sammen og finne styrke i den felles sorgen etter Sondre, sier Inderhaug.

Sognepresten deltok sjøl på minnesamlinga. Hun takker politiet for deres nærvær onsdag kveld.

– De spilte en viktig, fin, trygg rolle for alle de frammøtte med kunnskap og åpenhet om hva som hadde skjedd.

– Vi kan lære av hverandre

Indehaug trekker fram hvordan fungerende politistasjonssjef Bård Sørumshaugen sa til forsamlinga at folk takler sorgen forskjellig.

– For noen kommer reaksjonene nå, for andre kommer de om noen timer – eller om noen dager eller uker, sa Sørumshaugen til de frammøtte.

Sognepresten understreker at vi kan lære av hverandres måte å takle sorgen på. Derfor er det viktig å være åpne og lyttende i slike prosesser.

– Vår erfaring kan gi viktig og ny kunnskap til andre om måter å takle sorgen på. Vi sørger på forskjellig måte og til forskjellig tid. Kanskje overveldes man av sterke følelser, eller kanskje man ikke selv føler så veldig sterkt, selv om folk rundt deg forventer det. I så fall kan det også være gode grunner til at det er sånn.

Vil åpne kirken

Kirken og kommunen kan stille opp når det trengs, sier Inderhaug.

– Vi i lokalsamfunnet og i kirken vil gi et tilbud og være synlige nå. Som prest vil jeg gjerne åpne opp for samtaler for de som trenger det. Vi som kirke vil åpne kirkerommet og gi mulighet for å søke fellesskap og stillhet her, eller lystenning, hvis noen ønsker det. Folk skal vite at vi er her og kan være med å bearbeide og avlaste sorgen for de som trenger det.

Man kan ta kontakt med Nord-Aurdal kirkekontor på telefon 613 60 060 eller via nettsiden dersom man har behov for noen å snakke med.