– ­Det er viktig at vi unngår smitte, men det er også viktig å unngå unødig frykt

Både politikere og kommunedirektør i Nord-Aurdal beroliger foreldre med at det er trygt for barna å komme tilbake i barnehage, skole og SFO.