Det føltes for mange urettferdig å ikke få lov til å benytte sitt andre hjem, og det var krevende å måtte stenge ned virksomheten sin over natten. Samtidig var dette en dugnad for å ivareta liv og helse

Av

Vi har i den siste tiden dessverre vært vitne til en tiltagende, og tidvis lite fruktbar meningsutveksling mellom hytteeiere og fastboende i Valdres.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi er alle inne i en krevende situasjon der hovedfokuset fremdeles er å begrense smitte av koronaviruset. Dette er en felles dugnad som vi alle er en del av.

I midten av mars ble Norge mer eller mindre stengt ned over natten og myndighetene valgte å forby unødvendige fritidsreiser, som blant annet innebar et forbud mot å reise på hytta dersom den lå i en annen kommune enn bostedskommunen. I en region som Valdres, med flere hyttetak enn antallet innbyggere, fikk dette dramatiske konsekvenser og har ført til store økonomiske utfordringer for store deler av regionens næringsliv. Noen fikk påbud om tvungen nedstenging av staten, noen av kommunen og andre måtte stenge fordi det rett og slett ikke var noe kundegrunnlag til å holde åpent lenger. Det har vært, og er fortsatt, en helt uvirkelig situasjon.

Det er ingen tvil om at fritidsboligene skaper viktige verdier i Valdres samt beriker regionen vår på mange flere måter enn bare økonomisk. Dette bør ikke være en debatt om hvem som er mest avhengig av hvem. Vi er avhengig av hverandre. Visit Valdres er midt inne i et regionalt bærekraftprosjekt der gjennomføringen av en ringvirkningsanalyse som ivaretar både effekten av fritidsboligene og turismen står høyt på prioriteringslisten. Vi ser et økende behov for å få frem de faktiske verdiskapingstallene for Valdresregionen. Samtidig ser vi hvor store konsekvenser korona-nedstengingen har hatt på næringslivet, så det er liten tvil om at betydningen av turisme og fritidsboliger er stor.

Det føltes for mange urettferdig å ikke få lov til å benytte sitt andre hjem, og det var krevende å måtte stenge ned virksomheten sin over natten. Samtidig var dette en dugnad for å ivareta liv og helse. Så kan man ha ulike meninger om og vurderinger av risikoen for å spre smitte, men dette er ikke opp til hver enkelt å vurdere. Her må vi alle følge myndighetenes råd og stole på at de tar beslutninger som er til det beste for oss alle sammen.

Vi trenger hverandre, og kanskje spesielt i den perioden vi er inne i. Valdres har et rikt mangfold av tilbud og opplevelser og har en befolkning som består av både turister, deltidsinnbyggere og fastboende som alle er glade i Valdres. Vi ser frem til den dagen vi fullt ut kan ønske alle sammen velkommen tilbake til Valdres og til våre virksomheter igjen. Enn så lenge gjelder myndighetenes råd om å begrense fritidsreiser for å unngå spredning mellom steder. Dugnaden er ikke over. Derimot er det nå lettet på restriksjonene om reiser til hytta sammen med de man ellers har kontakt med hjemme, så lenge man følger de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Dette er gode nyheter for våre deltidsinnbyggere og for næringslivet i Valdres.

I den nåværende situasjonen anmoder styret i Visit Valdres at alle «parter» viser hverandre respekt og en smule storsinn. Ingen er tjent med steile fronter vi nå ser lett kan vokse frem, i en konkurranse om argumentasjonsrekker ingen vil komme «seirende» ut av. Nå er vi på vei i riktig retning og sammen må vi sørge for at vi kan planlegge og se frem til en positiv sommersesong i Norge og Valdres, fremfor å havne i en situasjon der strenge restriksjoner må gjeninnføres.


Styret i Visit Valdres

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken