Slår du opp i rutetabellen for reisa Fagernes–Lillehammer på Innlandstrafikk.no får du oppgitt fire daglige alternativ på hverdager. Tilsynelatende et greit tilbud – helt til en studerer reiseruta nærmere.

Opplandstrafikk kjører ingen direkteruter på denne strekninga. Bortsett fra Øst-Vestekspressen, som kjøres av NOR-WAY Bussekspress via Gjøvik, kommer du deg ikke direkte til Lillehammer uten å bytte buss på Dokka. Og da kan du måtte vente i over en time før bussen går videre. Eller, som rutetabellen også foreslår som det fjerde alternativet: Buss til Sandvika stasjon i Bærum, og derifra kan du kjøre tog via Oslo og Hamar til Lillehammer.

Skal du til Gjøvik, er alternativene flere og bedre. Dit kan du som reisende i alle fall komme deg på rundt to timer fra Fagernes fem ganger per dag. Reiser du fra lenger vest enn Fagernes, må du legge på et bussbytte og ekstra ventetid. Skal du fra Tisleidalen til Lillehammer er det bare én av fem daglige avganger som tar under fem timer i reisetid. Derimot må du ta fire ulike busser, skal vi tro reisetabellen. En av reiserutene går via Gol, Hønefoss og Gjøvik, mens en annen går via Gol og Oslo.

Til «fylkeshovedstaden» Hamar går det ingen direktebusser. Fem av de ni reisealternativene Fagernes–Hamar som Innlandstrafikk oppgir, går via Oslo og videre med tog til Hamar. Ingen av de ni rutene har ei reisetid på under tre timer, for ei strekning det tar to timer å kjøre med bil. Til sammenligning går det nå fem direkte bussavganger med NOR-WAY Bussekspress fra Fagernes til Oslo en helt vanlig mandag, og i reisetid sparer du lite på å kjøre bil.

Innlandet har et elendig kollektivtilbud i distriktene. Skal du komme deg enklest og raskest mulig fram i fylket, må du kjøre bil. Og nå kan det bli verre. Innlandet fylkeskommune mangler nemlig 100 millioner kroner på å opprettholde dagens tilbud, og ber nå om penger fra staten for å redde kollektivtrafikken. Kuttet kan bety færre avganger både for region- og lokalbussene i fylket.

I fjor høst var både bussruta mellom Fagernes og Gol som var nedleggingstrua. God mobilisering på begge sider av Golsfjellet redda ruta den gangen. Et godt kollektivtilbud mellom Valdres og Hallingdal er avgjørende både for fastboende og deltidsinnbyggere. Ordfører Knut Arne Fjelltun tok i fjor til orde for å styrke tilbudet heller enn å svekke det. Og han har et godt poeng – skal folk reise med bussen må det gå en buss, og den må gå til tider der folk faktisk ønsker å reise.

Det bør være et tankekors for fylkespolitikerne at en region som Valdres kollektivmessig er lagt tettere knytta sammen med Oslo enn resten av Innlandet.