– Det gjekk ikkje veg til garden, så vi ysta, kinna og slakta sjølve

Anna Kompen, Bruflat, Etnedal, fødd 1940