- Det har skjedd en saksbehandlingsfeil i saken om Storstøllie Aust. (...) Initiativet bør stoppes

For halvannet år siden vedtok formannskapet i Nord-Aurdal oppstart av reguleringsplanarbeid for det omdiskuterte hytteprosjektet «Storstøllie aust» på Aurdalsåsen. Nå har kommunedirektøren funnet at det har skjedd en saksbehandlingsfeil. Kommunedirektøren innstiller på at reguleringsinitiativet bør stoppes.