Det aller viktigste med norsk landbruk er en sunn og trygg matproduksjon og god dyrevelferd. Vi produserer mye men kan fortsatt bli bedre, både på hva vi produserer og kanskje på hvor vi produserer hva? Målet må være at vi skal produsere mer av det vi spiser her, både kortreist håndverksmat og industriell produksjon av volumvarer.

Vi kan klare begge deler og det vil gi oss sunn mat, en stor klimagevinst og i tillegg bedre beredskap. I tillegg til å utnytte det beste jordsmonnet vi har til korn, poteter og grøntproduksjon må vi bli enda bedre på å utnytte utmarksressursene våre. Artsmangfold og kulturlandskap lider i mangel av beitedyr, tregrensa krabber oppover og bygdene gror igjen.

Forvaltning av rovdyrbestandene ned på bestandsmål er Høyres klare politikk. Norge er et land der mye av det som vokser må gjennom en ku- eller sauemage før det blir mat. Til gjengjeld har vi verdens beste melk og sunneste sauekjøtt.

Norske bønder driver innovasjon hver dag. Innlandet har landets fremste miljø for presisjonslandbruk og genteknologi. Landbruksteknologien fra Innlandet kan bli Norges nye eksporteventyr. Høyre vil etablere et katapultsenter for landbruksteknologi. Jeg vil jobbe for at det kommer til Toten, der senter for presisjonslandbruk ligger i dag og der vi fra før har nærhet til industri- og eksportmiljøet på Raufoss og NTNU på Gjøvik. Vi har naturressursene, råvarene og kompetansen. Jobber vi sammen og tenker stort nok kan vi nå langt!

Det må være lov å lykkes som bonde. Det må være plass til bønder som driver stort, med store kvoter eller industriell grøntproduksjon. Det må være plass til bønder som driver stort i korn med heltidsjobb ved siden av.

Det må også være plass til de bøndene som har et fjøs med 12 kyr, 30 vinterfôra sauer og håndverksmat som lidenskap. I Norge har vi plass til alle og vi skal fortsatt ha en differensiert landbrukspolitikk som gjør det mulig å opprettholde drift på små og store gårder.

Norsk landbruk er viktig for matproduksjon, for beredskap, for innovasjon, for klima og miljø, for reiseliv, for kulturlandskap og for Norge som land. Den verdiskapingen vi klarer å få ut av naturressursene våre er grunnleggende viktig for Norge som land og spesielt for distriktene. Dette skal vi leve av og forvalte sånn at vi kan overlevere det til neste generasjon i bedre stand enn vi overtok det. Derfor må det være lov å lykkes som bonde.