Gjør som i 2015 – gjennomfører Fjellmaraton i alternativ løpstrasé

Uvær på Valdresflye setter ingen stopper for morgendagens løp, men av sikkerhetsshensyn blir det endringer i ruta.