Mitt nyttårsønske for 2022 er å få fortsette arbeidet for at Innlandet fylke skal være et godt sted å bo og leve. Suksessoppskriften er ikke å sitte på hver vår tue og krangle. Jeg er overbevist om at vi får en sterkere nasjonal posisjon som Innlandet. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Regionreformen er høyresidas reform. Men Innlandet fylkeskommune bygges med rødgrønn politikk. Fylkestinget har vedtatt desentralisert vegadministrasjon, organisering av voksnes læring i regionale sentre og økt tilstedeværelse ute for næringsapparatet.

Vi har prioritert store penger til styrking av yrkesfag, opprusting av fylkesveg og utbygging av bredbånd. Vi har tatt selskapsorganisert kollektivtrafikk inn i egen organisasjon, og utreder nå buss i egenregi framfor anbud. Vi har vedtatt å videreføre eierskapet vårt i attføringsbedriftene, fordi vi ser det som et viktig samfunnsoppdrag. Og vi har satt av ekstra midler for å sikre lik lønn for likt arbeid i fylkeskommunen.

Det har rent mye vann i Mjøsa siden høyreregjeringa slo sammen Hedmark og Oppland, og det vil ikke være en enkel øvelse å dele opp igjen Innlandet fylkeskommune. Det vil tvert imot bli en svært omfattende prosess, som vil kreve både tid og penger. Mizanur Rahaman fra Statens vegvesen og Lillehammer SV oppsummerer det godt: «Jeg er ikke fornøyd med tvangssammenslåingen som ble gjennomført. Men av og til må vi akseptere de avgjørelsene som er tatt, og komme oss videre.»

Én fylkeskommune er rimeligere å drifte enn to. Det gir mer penger til å drive skoler, kjøre buss, legge asfalt, pleie tenner, støtte gründere og utvikle kulturlivet. Én fylkeskommune er også bedre skikket til å løse større oppgaver. Derfor utfordrer vi Ap/Sp-regjeringa på å reparere regionreformen, og følge opp ambisjonene i Hurdalsplattformen om å overføre flere oppgaver fra det statlige byråkratiet til det regionale folkevalgte nivået.

Jeg er enig med gruppeleder for MDG i fylkestinget, Johannes Wahl Gran, som sier at «summen av utfordringene i Innlandet blir mindre med én fylkeskommune, og at der fylkeskommuner før måtte knive seg imellom om ressursene er dagens fylkeskommune i stand til å snu dette til flere regionale fortrinn». To små fylkeskommuner vil være dårligere rustet til å opprettholde offentlige skoler og bussruter i distriktene, og til å stille opp for kommuner og næringsliv med utviklingsmidler og fagfolk.

Jeg mottar til og med tilbakemeldinger fra mange fornuftige senterpartister som mener det er feil å prioritere tid og penger på å dele opp igjen Innlandet fylkeskommune. Vi bør heller bruke tida på å jobbe sammen med den nye Ap/Sp-regjeringa for å sette i gang satsinger i fylket vårt, med mål om å skape nye arbeidsplasser, styrke kompetansemiljøer og bygge ut infrastruktur.

Det er godt å se at vettet er jevnt fordelt, på tvers av alder, geografi og politisk farge. Det var ungdommen som tok initiativ til facebook-gruppa Behold Innlandet, og på få dager har gruppa bikket 3000 medlemmer. Hvis du er enig i at det er mest fornuftig bruk av tid og penger å videreføre Innlandet fylkeskommune er du hjertelig velkommen med på laget.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet