«Det er uforsvarlig å sladde», hører jeg ofte politi og voksne sier. Men det som er uforsvarlig er å ha lappen og kjøre på vinteren og ikke vite hva du skal gjøre hvis du får en uforventet sladd eller sklir med bilen. Det de aller fleste gjør når bilen sklir på glatta er at de står på bremsen, uansett om de har hatt lappen i mange år, eller nylig har bestått. Og dette fører da til at hjulene låser seg og bilen sklir videre. Kanskje i en retning du ikke vil, som for eksempel i motsatt kjørefelt eller rett ut i grøfta i en sving. Hvis alle hadde fått info og opplæring, så hadde de aller fleste visst at det SISTE du skal gjøre i en sånn situasjon ER å stå på bremsen.

Som vi ser hver eneste vinter er at det alltid er mange som kjører ut, selv på strake veier, og de fleste av disse er ofte godt voksne. Ungdommen i dag blir flere og flere som begynner å «leke seg» tidlig med bilen og øver seg på å klare å rette opp igjen bilen fra en sladd med ulike utfordringer. Dette gjøres jo ofte på «skjulte steder» da dette enda er «ulovlig».

Jeg er enig i at man ikke burde sladde langs veien med kontinuerlig trafikk da det fort kan oppstå situasjoner og uforventede ulykker fordi du plutselig mister kontrollen eller at andre trafikanter skal blande seg inn. Men det å sladde og øve på en tom parkeringsplass eller et område, der det ikke er ting eller mennesker som står i veien, synes jeg ikke burde være et problem.

«Øving gjør mester» gjelder her også. Jo mer man øver på å sladde og blir kjent med hvordan bilen er på glatta, jo tryggere blir man på hvor man har bilen. Dette har jeg selv opplevd og føler at bare med noen enkle tips og mer øving så blir jeg tryggere på hva bilen gjør og hva jeg klarer hvis jeg får en uforberedt sladd i trafikken. Altså, ja, vi har jo alle som har lappen vært igjennom «sikkerhetskurs på bane» med en kjørelærer, og der får vi jo testet litt med bremsing på glatta og når vi svinger. Men det burde vært mer obligatorisk opplæring med kjøring på glatta enn den ene timen, fordi det tar tid og ulike forutsetninger for å klare å bli god til å «sladde».

Jeg vet at i ulike kommuner har politiet uformelt sagt at på visse parkeringsplasser og steder kan de godta litt sladding. Slik at folk heller holder seg der, på en åpen og oversiktlig plass, der politiet har litt innsyn enn at amatører og andre skal sladde langs veien. Jeg personlig, og mange flere, synes dette burde blitt en mer offentlig regel, der det enten er et sted eller en parkeringsplass som er «godkjent» av politiet, i hver kommune, der man kan øve seg og «leke seg» litt med bilen!

Fordi, hva er det Norge vil ha? Flere ulykker langs veien? Utforkjøringer? Dødsulykker? Eller erfarne sjåfører som vet hva de skal gjøre hvis det er glatt og får en uforutsigbar sladd på bilen? Og alle i trafikken kan komme godt ut av situasjonen?