- Det var nødvendig å gi formannskapet et mer nyansert bilde

Kommunedirektør Kristian Damstuen sier at det var nødvendig å nyansere det som har stått i media. Han sier også at han undres over uttalelsen fra juristen i helsedirektoratet. Samtidig understreker Damstuen at kommunen aldri har inngått noen avtale med Vang om felles smittevernavdeling.