– Det viktigste er at Valdres tingrett består, men det kan bli bare én sorenskriver for Innlandet

Mandag feiret de ansatte ved Valdres tingrett at arbeidsplassene deres ser ut til å være sikret, men det har også kommet kritikk mot regjeringens forslag til endring av domstolene. At det kuttes i antall sorenskrivere er Senterpartiet sterkt imot.