NORGE: Prisutviklingen på mat og drikke er negativ målt mot fjoråret, og prisnivået har ligget under fjoråret siden mars. Det opplyser hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen, Virke, i en pressemelding.

Utvikling i konsumprisindeksen (KPI) for mat og alkoholfri drikke i august er -2,9 %. Utviklingen i juli var -2,8 %. Dette målt mot samme måneder i fjor.

Mineralvann har mye av skylda

Avgiftskuttet på mineralvann utgjør en stor del av prisendringen, men prisendringen justert for dette er også negativ.

I juli var KPI-endringen for mat og drikke -2,8 % målt mot fjoråret, justert for avgiftsendringene var KPI-endringen -0,8 % (endring i KPI-JA).

– Det er gledelig å se at avgiftslettelsen på mineralvann har bidratt til lavere priser for forbrukerne, og at den negative prisutviklingen på mat og drikke fortsetter. Det tyder på at det er hard konkurranse om kundene i dagligvaremarkedet, sier Jarle Hammerstad, direktør for dagligvare i Virke.

Som normalt i august faller prisnivået fra juli (-1 %). Prisøkning fra leverandører slo inn i juli, mens det normalt er mer kampanjer i august.

– Utviklingen i sommer viser at konkurransen mellom dagligvarekjedene bidrar til å holde prisene nede, til tross for økte priser fra leverandørene, sier Hammerstad.