– Dette blir krevende for kommunene

Kutt i eiendomsskatt og godt som ingen kompensasjon for utgiftsvekst innen barnevern og helse- og omsorg. Mange kommuner vil få det svært krevende neste år.