Tittelen «2070» viser til at innen det året bør det globale regnskapet for utslipp og gjenvinning av drivhusgasser være i balanse. Dette er en konsekvens av et vedtatt mål i Parisavtalen fra 2015 som sier at global oppvarming skal holdes godt under to grader i forhold til temperaturen ved midten av 1800-tallet.

Forfatteren har siden 2010 arbeidet ved CICERO – Senter for klimaforskning og er bidragsyter i FN's klimapanel. Kortversjonen av Samsets budskap er at det haster med å gjøre noe, men det er ikke for sent.

I «2070» tar Samset oss gjennom hva vi vet om klimakrisen, men også hva vi ikke vet, basert på vitenskap og forskning. Leseren får kunnskap om hvilke gasser og prosesser i atmosfæren som påvirker energiregnskapet og opphetingen av jordkloden. Det er ikke tvil om at klimaet er i endring på grunn av menneskelige utslipp av fossilt brennstoff. Drøyt halve boken handler om dette, og Samset gjentar med alvor at det haster med klimatiltak der en stor del av oppgaven dreier seg om å få kontroll over utslippene våre.

Forfatteren diskuterer også ulike klimamodeller og troverdigheten av dem. Denne første halvdelen av boken er foruroligende. Men fra ca. halvveis i boken og fremover ser Samset på hvilke muligheter vi har for å redusere de fossile utslippene og på lang sikt klare målene fra Parisavtalen. Dette er mer optimistisk lesning, selv om vi snakker om en langsom revolusjon både teknologisk og samfunnsmessig. Vi vet hva som må gjøres, og vi har redskapene til det, men det må satses i riktig retning. Jeg lukket boken med en positiv følelse for mulighetene fremover, tross alt.

Samset runder av med: «Det aller viktigste budskapet jeg har i denne boken, er dette: Veien til 2070, veien forbi klimaendringene, begynner nå. Hvert valg vi tar i dag, er en del av løsningene vi får i morgen. 50 år er lang tid, men gjennomgripende endringer er seige og trege. Selv de minste steg på veien er gode så lenge de tar oss i rett retning. Og selv de minste steg kan være problematiske om de tar oss galt av sted. Derfor må vi snakke om klimaendringene. Om og om igjen, og i alle sammenhenger.»