– Dette er totalt uansvarlig. Vi skal rigge en ny organisasjon og ta på oss nye oppgaver, uten at det er avklart hva de økonomiske rammene blir

Det står ingenting i statsbudsjettet om de økonomiske rammene for oppgavene fylkeskommunen overtar fra Statens vegvesen. – En helt uholdbar situasjon, sier påtroppende fylkesordfører i det nye Innlandet Even Aleksander Hagen.