Det sier Christian Rieber-Mohn, avdelingsleder areal og næring i Nord-Aurdal kommune.

Det er imidlertid visse unntak. I noen regulerte hyttefelt er det planbestemmelser som stiller visse krav til utebelysningen. Et eksempel er reguleringsplan for Grønkinn, vedtatt i 2020. Her sier planbestemmelsene at:

"Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell inngangsbelysning. Ingen emitterende (lysende) overflater skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av selve armaturen som da må bestå av et opakt materiale (ikke transparent). Vegbelysning tillates ikke".

Maks tre utelamper

Nabofeltet, Freningvegen, har derimot ingen bestemmelser om utebelysning. Her og i andre områder vil kommunen henstille om at en følger kommuneplanens retningslinjer, som omtaler utebelysning i hytteområder slik:

"Til utebelysning i område for fritidsbustadar (konsentrert og frittståande) og utleigehytter kan det berre settast opp 1 lampe på veggen ved utgangsdørar, men maks. 3 på kvar hovudhytte og 1 på kvart anneks/uthus/garasje. Ingen emmitterande (lysande) overflatar skal synast. Lyskjelda skal avblendast nedover av ein reflektor eller av sjølve armaturen, som da må bestå av eit opakt materiale (ikkje transparent)".

- Bra spørsmål

Dette er krav som kommunen krever innarbeidet i nye reguleringsplaner for fritidsboliger.

– Vi synes det er positivt at hytteeiere ønsker å vite om eventuelle krav og begrensninger til utebelysning I en tid hvor det er økt oppmerksomhet på lysforurensning. Vi får kanskje et par, tre henvendelser i året om dette med utebelysning. Som oftest dreier dette seg om midlertidig, kraftig arbeidsbelysning i forbindelse med større byggeprosjekt. Helt unntaksvis får vi henvendelser fra hytteområdene, sier avdelingslederen.