Dette føreslår rådmannen av driftstilpassingar og nivåjusteringar for å få Etnedalsbudsjettet i hamn

Torsdag skal formannskapet i Etnedal handsame årsbudsjettet for 2021 samt økonomiplanen for åra 2021 til 2024. Torsdag 17. desember skal budsjett og plan bankast i kommunestyrets siste møte før jul.