– Dette har kanskje vært den viktigste perioden å holde trimmen i gang

Det har gjennom store deler av nedlukkinga i Norge vært 25 personer og mer på mandagstrimmen i Begnadalen. Alle har vært dyktige på å overholde smittevernsreglene, og all aktivitet har foregått utendørs.